Javanese Media Online of Aceh

Awas Jebakan Ing Tahun Politik

Oleh BenerPOST tanggal Selasa, 02 Februari 2016 | 05.53

Memang yen awak nyawiji swarane awak dadhi ana reugane lan dadhi wong keusiji utawa keuloro ning daerah iku dudu preukara angel meustine memang dadhi impenan kabeh wong, tapi preukara sing kudu di ati-ati lan kudu dipikirna seubab lan akibate, apa maneh misale ning daerah sing durung isa narima "wong liya" urip beubareungan, seujarah biyen aja dilalekna wong lokal iku sadulur angkat aja nganti ana keusan nggolek bathi ning banyu butheuk, iku kudu diingeut kangge waspada, kangge saweutara iki awak cukup ana ning legislatif, urung saate awak iki melu srawungan ning kancah eksekutif jalaran mental lan cara pikir masyarakat sing isih ambeda-bedakna suku lan isu iku isih dadhi keundaraan politik lan warta sing sexy.
Awak iki apik wae digoleki keusalahane apa maneh keuteumu alane bakal digeujret seubanteur-banteure, urung maneh yen efeke dadhi ngganggu saduluran awak karo wong lokal, sing wis awak anggeup sadulur angkat iku, sing seulama iki wis dadhi seudulur seutia mbangun daerah sing awak trisnani iki, saka jhaman indatu nganthi saiki.
Ben awak kabeh padha ati-ati, atek dadhi apa wae memang iku hak kabeh wong sing njalani tapi ning neugari iki awak iki isih ngeuwakili wong akeh ning buri yaiku wonge awak dhewe dadhi preukara sing ning isor iki kadang isa dadhi timbang pikir awak beubareungan:
1. Yen biyen wong awak sing paling digolek kok saiki digandeng ning kancah panggung politik?
2. Yen dekne kareup meunang kok ora nggandeng wong lokal sing luwih okeh swarane?
3. Dekna ya dudu wong asli ning daerah iku kok nunjuk wong awak sing padha?
4. Kok dekna nafsu bangeut atek dadhi wong kasiji utawa kaloro ning daerah sing dudu basis suarane?
5. Kok dekna milih calon kaloro dudu kasiji, sing awak weruh wong kasiji iku paling akeh keumaki?
6. Apa awakmu yakin tumindakmu iku isa nylameutake wangsamu sing uripe kaya eundog ning duwur tandhuk?
Mbasa dipikir yen atek nyalon eksekutif kudu mratekna poin iki:
1. Awakmu kudu yakin sanggup lan duweni tanggung jawab geudhe dadhi pemimpin.
2. Siap njaga harga diri awakmu, kulawarga lan wangsa jawa.
3. Dadhi legislatif iku luwih njaga anspirasi wangsamu.
4. Dadhi eksekutif keuloro iku luwih mulia kangge wong akeh.
5. Luwih kethok beucik gandeng wong lokal jalaran wong lokal iku ibarate sadulur angkate awak.
6. Aja nganti tumindakmu malah gawe reutak hubungan saduluran karo wong lokal.
7. Awak memang kudu duwe reuga tawar ben wangsane awak duwe marwah lan terhormat tapi kudu teuteup eling lan waspada.
Mugi-mugi saka tulisan iki para kanca, sing awaku yakin peuduli lan ngelingi wangsane awak, tumindake awak saiki iku bakal diundhuh anak tumurune awak besok, mugi tumindake awak ora malah ngrugekna wonge awak dhewe.