Javanese Media Online of Aceh

Sapa Iku Sing Diomong Wong Jawa

Oleh BenerPOST tanggal Jumat, 18 Oktober 2013 | 12.07

Pandawa Lima : Tokoh pewayangan hasil gubahan dari naskah India, Pewayangan Jawa sudah mengalami islamisasi diantara kisah drupadi dalam epik india yang poliandri dalam pewayangan jawa tidak dikenal poliandri namun poligami, juga dewa batara-batari bukanlah tuhan namun hanya manusia superpower yang tinggal di negara superpower (kahyangan), sehingga wajar jika negeri kahyangan sing negara superpower juga dapat diserang dan dikalahkan oleh tokoh tertentu, semua dewa (batara-batari) adalah keturunan Sing Hyang Adhama (Nabi Adam), ada satu senjata sakti yang tidak tertandingi yaitu Khalimasada (Kalimah Sahadat) berupa kitab dan masih banyak hal lain telah mengalami islamisasi saat Walisanga menyebarkan agama islam, khususnya di tanah jawa.
wong jawa iku saiki akih sumebar sak dunya, adoh cedhekke urip ko tanah jawa, lingkungan bebhasane sing wawarna gawe wong jawa iku dewe dadi wawarna apa iku cara pikir, bebhasane diomong padha ya bedha,diomong bedha ya padha sing saiki diarani dialek.

dialek jawa iku saiki memang wawarna akih, udhuk ngomong sing jaba pulau jawa sing eneng nang pulau jawa wae ya wawarna dialekke, iki ya masthi di makhlumi karna bhasane awak iki kan udhuk bhasa resmi negara, dadi ya urusana dewe, athek digawa apa ditinggalke ya urusana dewe pamarintah ora bakal ngopeni. kowe athek nesu, besengut mutung ora gelem mangan? eleh... wis akih sing ngana nang ngarep kantore ger kesel nganggur tha?

lha! saiki athek ngapa manih? ora usah akih omong cah, awak iki perlu ngarumuske sapa, piye lan ngapa seharuse sing diomong jawa iku, iki ge apa? uduk ge gawe negara cah akih gunane utamane supaya jawa ora ilang jawane lan tetep njawani, kita wis wawarna saiki ya masthi ana perumusane supaya wog jawa sing uwis kasebar nang panjuru dunya weruh watese sing di omong jawa lan tetep dadi wong jawa sing padha ngaku wong jawa, aja ngaku wong jawa cuman jiwa ragane londo! kangge apa wong iku pada wae iku wong munafik tha, nek nguntungke ngaku jawa nek rugi gampang le ngomong aku udhuk wong jawa. kangge ikulah awak masthi ngrumuske perihal iku.

sing partama tak rumuske iku tujuane kangge wates sing isih diomong wong jawa iku sing kapiye, sing pingin dadi wong jawa iku kepiye, iki rumusane :

WONG JAWA
1. Ngangge Aksara Jawa.
2. Ngangge Bhasa Jawa.
3. Nanggap Warsa Enggal Sijhi Sura.
4. Nyumbang Arta Kangge Urippe Adat.
5. Nguri-Uri Tradisi Kangge Sing Isa.